1. <b id="bikks"></b>

   2. <u id="bikks"><address id="bikks"></address></u>

     021-59549091
     語言:
     您好,請登錄免費注冊
     合成樹脂牙 > > 金皇冠FX-E-A-6*1SET

     金皇冠FX-E-A-6*1SET

     特點:切端自然、唇面立體、形態多樣

     • 產品形態 前牙上頜16種 前牙上頜16種  
      T4,T5,T6,T7
      SS4,SS5,SS6,SS7
      C5,C5,C6,C7
      S4,S5,S6,S7
      下頜8種
      LA4,LA5,LA6,LA7
      LB4,LB5,LB6,LB7
     • 產品顏色 VITA16色
     • 包裝單位 6顆/板
      16板/盒

     牙齒位置說明

     部位_上顎
     部位_下顎

     以下是金皇冠FX-E-A-6*1SET其他型號

     加入購物車
     0件商品加入購物車
     編碼 條碼 名稱 型號 顏色 部位 包裝 數量 單位
            
     NHEC4-11
     2220000267470 金皇冠 FX-A C4 A1 U 6*1sets
     NHEC5-11
     2220000267476 金皇冠 FX-A C5 A1 U 6*1sets
     NHEC6-11
     2220000267482 金皇冠 FX-A C6 A1 U 6*1sets
     NHEC7-11
     2220000267488 金皇冠 FX-A C7 A1 U 6*1sets
     NHELA4-11
     2220000267494 金皇冠 FX-A LA4 A1 L 6*1sets
     NHELA5-11
     2220000267500 金皇冠 FX-A LA5 A1 L 6*1sets
     NHELA6-11
     2220000267506 金皇冠 FX-A LA6 A1 L 6*1sets
     NHELA7-11
     2220000267512 金皇冠 FX-A LA7 A1 L 6*1sets
     NHELB4-11
     2220000267518 金皇冠 FX-A LB4 A1 L 6*1sets
     NHELB5-11
     2220000267524 金皇冠 FX-A LB5 A1 L 6*1sets
     NHELB6-11
     2220000267530 金皇冠 FX-A LB6 A1 L 6*1sets
     NHELB7-11
     2220000267536 金皇冠 FX-A LB7 A1 L 6*1sets
     NHES4-11
     2220000267542 金皇冠 FX-A S4 A1 U 6*1sets
     NHES5-11
     2220000267548 金皇冠 FX-A S5 A1 U 6*1sets
     NHES6-11
     2220000267554 金皇冠 FX-A S6 A1 U 6*1sets
     NHES7-11
     2220000267560 金皇冠 FX-A S7 A1 U 6*1sets
     NHESS4-11
     2220000267566 金皇冠 FX-A SS4 A1 U 6*1sets
     NHESS5-11
     2220000267572 金皇冠 FX-A SS5 A1 U 6*1sets
     NHESS6-11
     2220000267578 金皇冠 FX-A SS6 A1 U 6*1sets
     NHESS7-11
     2220000267584 金皇冠 FX-A SS7 A1 U 6*1sets
     NHET4-11
     2220000267590 金皇冠 FX-A T4 A1 U 6*1sets
     NHET5-11
     2220000267596 金皇冠 FX-A T5 A1 U 6*1sets
     NHET6-11
     2220000267602 金皇冠 FX-A T6 A1 U 6*1sets
     NHET7-11
     2220000267608 金皇冠 FX-A T7 A1 U 6*1sets
     NHEC4-12
     2220000267471 金皇冠 FX-A C4 A2 U 6*1sets
     NHEC5-12
     2220000267477 金皇冠 FX-A C5 A2 U 6*1sets
     NHEC6-12
     2220000267483 金皇冠 FX-A C6 A2 U 6*1sets
     NHEC7-12
     2220000267489 金皇冠 FX-A C7 A2 U 6*1sets
     NHELA4-12
     2220000267495 金皇冠 FX-A LA4 A2 L 6*1sets
     NHELA5-12
     2220000267501 金皇冠 FX-A LA5 A2 L 6*1sets
     NHELA6-12
     2220000267507 金皇冠 FX-A LA6 A2 L 6*1sets
     NHELA7-12
     2220000267513 金皇冠 FX-A LA7 A2 L 6*1sets
     NHELB4-12
     2220000267519 金皇冠 FX-A LB4 A2 L 6*1sets
     NHELB5-12
     2220000267525 金皇冠 FX-A LB5 A2 L 6*1sets
     NHELB6-12
     2220000267531 金皇冠 FX-A LB6 A2 L 6*1sets
     NHELB7-12
     2220000267537 金皇冠 FX-A LB7 A2 L 6*1sets
     NHES4-12
     2220000267543 金皇冠 FX-A S4 A2 U 6*1sets
     NHES5-12
     2220000267549 金皇冠 FX-A S5 A2 U 6*1sets
     NHES6-12
     2220000267555 金皇冠 FX-A S6 A2 U 6*1sets
     NHES7-12
     2220000267561 金皇冠 FX-A S7 A2 U 6*1sets
     NHESS4-12
     2220000267567 金皇冠 FX-A SS4 A2 U 6*1sets
     NHESS5-12
     2220000267573 金皇冠 FX-A SS5 A2 U 6*1sets
     NHESS6-12
     2220000267579 金皇冠 FX-A SS6 A2 U 6*1sets
     NHESS7-12
     2220000267585 金皇冠 FX-A SS7 A2 U 6*1sets
     NHET4-12
     2220000267591 金皇冠 FX-A T4 A2 U 6*1sets
     NHET5-12
     2220000267597 金皇冠 FX-A T5 A2 U 6*1sets
     NHET6-12
     2220000267603 金皇冠 FX-A T6 A2 U 6*1sets
     NHET7-12
     2220000267609 金皇冠 FX-A T7 A2 U 6*1sets
     NHET7-13
     2220000267610 金皇冠 FX-A - A3 U 6*1sets
     NHEC4-13
     2220000267472 金皇冠 FX-A C4 A3 U 6*1sets
     NHEC5-13
     2220000267478 金皇冠 FX-A C5 A3 U 6*1sets
     NHEC6-13
     2220000267484 金皇冠 FX-A C6 A3 U 6*1sets
     NHEC7-13
     2220000267490 金皇冠 FX-A C7 A3 U 6*1sets
     NHELA4-13
     2220000267496 金皇冠 FX-A LA4 A3 L 6*1sets
     NHELA5-13
     2220000267502 金皇冠 FX-A LA5 A3 L 6*1sets
     NHELA6-13
     2220000267508 金皇冠 FX-A LA6 A3 L 6*1sets
     NHELA7-13
     2220000267514 金皇冠 FX-A LA7 A3 L 6*1sets
     NHELB4-13
     2220000267520 金皇冠 FX-A LB4 A3 L 6*1sets
     NHELB5-13
     2220000267526 金皇冠 FX-A LB5 A3 L 6*1sets
     NHELB6-13
     2220000267532 金皇冠 FX-A LB6 A3 L 6*1sets
     NHELB7-13
     2220000267538 金皇冠 FX-A LB7 A3 L 6*1sets
     NHES4-13
     2220000267544 金皇冠 FX-A S4 A3 U 6*1sets
     NHES5-13
     2220000267550 金皇冠 FX-A S5 A3 U 6*1sets
     NHES6-13
     2220000267556 金皇冠 FX-A S6 A3 U 6*1sets
     NHES7-13
     2220000267562 金皇冠 FX-A S7 A3 U 6*1sets
     NHESS4-13
     2220000267568 金皇冠 FX-A SS4 A3 U 6*1sets
     NHESS5-13
     2220000267574 金皇冠 FX-A SS5 A3 U 6*1sets
     NHESS6-13
     2220000267580 金皇冠 FX-A SS6 A3 U 6*1sets
     NHESS7-13
     2220000267586 金皇冠 FX-A SS7 A3 U 6*1sets
     NHET4-13
     2220000267592 金皇冠 FX-A T4 A3 U 6*1sets
     NHET5-13
     2220000267598 金皇冠 FX-A T5 A3 U 6*1sets
     NHET6-13
     2220000267604 金皇冠 FX-A T6 A3 U 6*1sets
     NHEC4-135
     2220000267473 金皇冠 FX-A C4 A3.5 U 6*1sets
     NHEC5-135
     2220000267479 金皇冠 FX-A C5 A3.5 U 6*1sets
     NHEC6-135
     2220000267485 金皇冠 FX-A C6 A3.5 U 6*1sets
     NHEC7-135
     2220000267491 金皇冠 FX-A C7 A3.5 U 6*1sets
     NHELA4-135
     2220000267497 金皇冠 FX-A LA4 A3.5 L 6*1sets
     NHELA5-135
     2220000267503 金皇冠 FX-A LA5 A3.5 L 6*1sets
     NHELA6-135
     2220000267509 金皇冠 FX-A LA6 A3.5 L 6*1sets
     NHELA7-135
     2220000267515 金皇冠 FX-A LA7 A3.5 L 6*1sets
     NHELB4-135
     2220000267521 金皇冠 FX-A LB4 A3.5 L 6*1sets
     NHELB5-135
     2220000267527 金皇冠 FX-A LB5 A3.5 L 6*1sets
     NHELB6-135
     2220000267533 金皇冠 FX-A LB6 A3.5 L 6*1sets
     NHELB7-135
     2220000267539 金皇冠 FX-A LB7 A3.5 L 6*1sets
     NHES4-135
     2220000267545 金皇冠 FX-A S4 A3.5 U 6*1sets
     NHES5-135
     2220000267551 金皇冠 FX-A S5 A3.5 U 6*1sets
     NHES6-135
     2220000267557 金皇冠 FX-A S6 A3.5 U 6*1sets
     NHES7-135
     2220000267563 金皇冠 FX-A S7 A3.5 U 6*1sets
     NHESS4-135
     2220000267569 金皇冠 FX-A SS4 A3.5 U 6*1sets
     NHESS5-135
     2220000267575 金皇冠 FX-A SS5 A3.5 U 6*1sets
     NHESS6-135
     2220000267581 金皇冠 FX-A SS6 A3.5 U 6*1sets
     NHESS7-135
     2220000267587 金皇冠 FX-A SS7 A3.5 U 6*1sets
     NHET4-135
     2220000267593 金皇冠 FX-A T4 A3.5 U 6*1sets
     NHET5-135
     2220000267599 金皇冠 FX-A T5 A3.5 U 6*1sets
     NHET6-135
     2220000267605 金皇冠 FX-A T6 A3.5 U 6*1sets
     NHET7-135
     2220000267611 金皇冠 FX-A T7 A3.5 U 6*1sets
     NHEC4-14
     2220000267474 金皇冠 FX-A C4 A4 U 6*1sets
     NHEC5-14
     2220000267480 金皇冠 FX-A C5 A4 U 6*1sets
     NHEC6-14
     2220000267486 金皇冠 FX-A C6 A4 U 6*1sets
     NHEC7-14
     2220000267492 金皇冠 FX-A C7 A4 U 6*1sets
     NHELA4-14
     2220000267498 金皇冠 FX-A LA4 A4 L 6*1sets
     NHELA5-14
     2220000267504 金皇冠 FX-A LA5 A4 L 6*1sets
     NHELA6-14
     2220000267510 金皇冠 FX-A LA6 A4 L 6*1sets
     NHELA7-14
     2220000267516 金皇冠 FX-A LA7 A4 L 6*1sets
     NHELB4-14
     2220000267522 金皇冠 FX-A LB4 A4 L 6*1sets
     NHELB5-14
     2220000267528 金皇冠 FX-A LB5 A4 L 6*1sets
     NHELB6-14
     2220000267534 金皇冠 FX-A LB6 A4 L 6*1sets
     NHELB7-14
     2220000267540 金皇冠 FX-A LB7 A4 L 6*1sets
     NHES4-14
     2220000267546 金皇冠 FX-A S4 A4 U 6*1sets
     NHES5-14
     2220000267552 金皇冠 FX-A S5 A4 U 6*1sets
     NHES6-14
     2220000267558 金皇冠 FX-A S6 A4 U 6*1sets
     NHES7-14
     2220000267564 金皇冠 FX-A S7 A4 U 6*1sets
     NHESS4-14
     2220000267570 金皇冠 FX-A SS4 A4 U 6*1sets
     NHESS5-14
     2220000267576 金皇冠 FX-A SS5 A4 U 6*1sets
     NHESS6-14
     2220000267582 金皇冠 FX-A SS6 A4 U 6*1sets
     NHESS7-14
     2220000267588 金皇冠 FX-A SS7 A4 U 6*1sets
     NHET4-14
     2220000267594 金皇冠 FX-A T4 A4 U 6*1sets
     NHET5-14
     2220000267600 金皇冠 FX-A T5 A4 U 6*1sets
     NHET6-14
     2220000267606 金皇冠 FX-A T6 A4 U 6*1sets
     NHET7-14
     2220000267612 金皇冠 FX-A T7 A4 U 6*1sets
     NHEC4-22
     2220000267475 金皇冠 FX-A C4 B2 U 6*1sets
     NHEC5-22
     2220000267481 金皇冠 FX-A C5 B2 U 6*1sets
     NHEC6-22
     2220000267487 金皇冠 FX-A C6 B2 U 6*1sets
     NHEC7-22
     2220000267493 金皇冠 FX-A C7 B2 U 6*1sets
     NHELA4-22
     2220000267499 金皇冠 FX-A LA4 B2 L 6*1sets
     NHELA5-22
     2220000267505 金皇冠 FX-A LA5 B2 L 6*1sets
     NHELA6-22
     2220000267511 金皇冠 FX-A LA6 B2 L 6*1sets
     NHELA7-22
     2220000267517 金皇冠 FX-A LA7 B2 L 6*1sets
     NHELB4-22
     2220000267523 金皇冠 FX-A LB4 B2 L 6*1sets
     NHELB5-22
     2220000267529 金皇冠 FX-A LB5 B2 L 6*1sets
     NHELB6-22
     2220000267535 金皇冠 FX-A LB6 B2 L 6*1sets
     NHELB7-22
     2220000267541 金皇冠 FX-A LB7 B2 L 6*1sets
     NHES4-22
     2220000267547 金皇冠 FX-A S4 B2 U 6*1sets
     NHES5-22
     2220000267553 金皇冠 FX-A S5 B2 U 6*1sets
     NHES6-22
     2220000267559 金皇冠 FX-A S6 B2 U 6*1sets
     NHES7-22
     2220000267565 金皇冠 FX-A S7 B2 U 6*1sets
     NHESS4-22
     2220000267571 金皇冠 FX-A SS4 B2 U 6*1sets
     NHESS5-22
     2220000267577 金皇冠 FX-A SS5 B2 U 6*1sets
     NHESS6-22
     2220000267583 金皇冠 FX-A SS6 B2 U 6*1sets
     NHESS7-22
     2220000267589 金皇冠 FX-A SS7 B2 U 6*1sets
     NHET4-22
     2220000267595 金皇冠 FX-A T4 B2 U 6*1sets
     NHET5-22
     2220000267601 金皇冠 FX-A T5 B2 U 6*1sets
     NHET6-22
     2220000267607 金皇冠 FX-A T6 B2 U 6*1sets
     NHET7-22
     2220000267613 金皇冠 FX-A T7 B2 U 6*1sets
     加入購物車
     0件商品加入購物車
     商品詳情售后服務

     產品特性

     1.四層色構造,頸部加強,層次感較強,外觀更加自然

     2.高強度的硬質牙,表面硬度45HV

     3.合成填充物提高表面硬度對抗每天的磨損

     4.與普通樹脂牙相比 添加特殊氟化物 并采用獨特的表面加工技術 不易著色

     5.PMMA微粒結構使義齒與樹脂床牢固結合

     6.具有卓越抗彎強度

     形態、圖譜

     測試測試

     亚洲欧美中文字幕制服二区_91高清免费国产自产拍_2020国产成人精品视频_成在线人免费视频一区二区
      1. <b id="bikks"></b>

      2. <u id="bikks"><address id="bikks"></address></u>